De fractie van GroenLinks spreekt ook regelmatig rechtstreeks of via de griffie met medewerkers. Bijvoorbeeld als we een zorg hebben binnen gekregen van inwoners of zelf een zorg hebben. We horen dan hoe de ervaringen zijn met de situatie van de ambtenaren en of ze vaker melding van dit probleem hebben gehad. Dan bepalen we of er verdere actie nodig is. Deze korte lijnen helpen enorm in het snel weten wat er aan de hand is. Ook ervaren we de samenwerking altijd als heel plezierig. 

Het viel op dat de informatiekubus bij de Waterburcht slecht leesbaar geworden was door zon en regen. Bij navraag bleek dat de vervanging niet direct in de planning stond. Maar het duurde niet lang en er kwam een vervolg op. Met deze in het oog springende, representatieve kubus tot gevolg. Complimenten en dank voor de oplossingsgerichtheid! 

Neem een kijkje bij de schriftelijke vragen op de website van de gemeenteraad.