In een combinatie van werken en studeren leert ze leiderschapsstijlen, waarin leidinggevenden én medewerkers tot hun recht komen en plezier houden in hun werk, herkennen en toepassen.
Sinds een aantal jaren heeft ze haar eigen bedrijf en gebruikt ze haar jarenlange ervaring als leidinggevende om met name vrouwelijke leidinggevenden te coachen in hun rol als leidinggevende.
Werk waardevol zit in de naam van haar bedrijf en daarmee kun je haar manier van werken samenvatten.

WAT MOTIVEERT JE IN JE WERK?

Ik heb in mijn werk nogal wat leidinggevenden vast zien lopen. Wanneer ik heel erg generaliseer hebben vrouwen en vrouwelijke leidinggevenden vaak de neiging zelf de oplossing voor een probleem te verzinnen en het aapje over te nemen van de medewerker. Je ontneemt dan de medewerker de kans zich te ontwikkelen. Je denkt dat je iemand helpt maar eigenlijk pak je iets af. Je onthoudt iemand de ontwikkeling. Het gevolg is dat voor de medewerker de lol eraf is en de leidinggevende overbelast raakt. Ik ken de neiging om te rennen ook wel; het werkt alleen niet. Hoe houd je tijd over om te realiseren wat je wilt realiseren en bewaar je de nodige rust.
In de jaren dat ik leidinggevende was heb ik mezelf geleerd hoe een team en ook ikzelf plezier in het werk houden. Dat komt ook het werk ten goede.

WAT ZEGT DAT OVER JOUW DRIJFVEREN?

Ik gun anderen wat ik heb meegemaakt; plezier hebben en houden in het werk. Ik kijk steeds hoe het anders en beter kan. Ik ben er daarom altijd mee bezig hoe je als leidinggevende het leuker kunt maken voor jezelf en je team. Voorkomen dat iemand aan het werk kapotgaat is mijn belangrijkste drijfveer. Rust nemen en ervan bovenaf naar kijken helpt. Zien wat er gebeurt in een team en hoe je ervoor zorgt dat mensen het echt samen willen doen boeit mij enorm. Vragen stellen over hoe mensen veranderingen ervaren geeft diep inzicht in hoe een team in elkaar steekt en waar medewerkers hun inspiratie vandaan halen.

HEEFT WAT JE HEBT MEEGEKREGEN TE MAKEN MET ANDEREN GUNNEN WAT JE ZELF HEBT ONTDEKT?

Mijn moeder stond dichtbij, maakte het gezellig maar kon ook moeilijk loslaten. Als ik wilde leren koken keek ze direct mee en nam ze het nogal eens over. Dat motiveert niet. Zelf sta ik meer zoals mijn vader in het leven. Hij gaf heel veel ruimte en was positief geïnteresseerd. De rust van mijn vader vond ik altijd heel fijn. Ik zoek die rust nog steeds op. Hij hield ook veel van de natuur. Hij herkende vogels en hoorde aan het gezang wat het was. Pas als ik de vogel zag wist ik wat het was.Hij heeft me oor en oog voor de natuur meegegeven. Ik ben nog steeds heel graag buiten in de natuur. Hij is jong gestorven en ik vind het jammer dat hij de nieuwe natuurgebieden, De Onlanden en Tusschenwater niet meer heeft meegemaakt. Mijn vader was zichzelf, was vriendelijk, groette iedereen maar was niet gevoelig voor het oordeel van anderen. Uiterlijkheden vond hij minder belangrijk als het maar warm was of goed zat. Wat anderen daarvan vonden was minder belangrijk en daar zie ik wel wat van terug ook bij mijn jongens.

ALS IK KIJK NAAR DE WERKWIJZE EN DE CULTUUR VAN DE GEMEENTERAAD DAN DENK IK DAT JE IETS WILT VERANDEREN.

Rijkdom is meer dan geld alleen. Er worden nogal eens besluiten genomen waar niet iedereen blij van wordt. Inwoners ervaren nogal eens dat ze overvallen worden door plannen van de gemeente. Het thuis voelen op de eigen plek kan daardoor aangetast worden. Vaak worden bewoners geïnformeerd als de plannen in een vergevorderd stadium zijn. Er is geen echte invloed terwijl wel de eigen leefomgeving verandert. De creativiteit van de inwoners en hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving kun je gebruiken door met hen aan de tekentafel te gaan zitten of hen daarbij te ondersteunen.

Dan krijg je vaak de reactie dat het dan heel lang duurt. Als je kijkt hoe lang er nu over besluiten gedaan wordt in de gemeente Tynaarlo dan is dat maar de vraag. Hoeveel tijd en kosten gaan er niet zitten in weer een onderzoek voor dit of dat.

Er wordt vaak gekeken vanuit het belang van de projectontwikkelaar. We moeten meer kijken naar het gemeenschappelijk belang. Ik zou veel meer willen werken vanuit de passie die mensen hebben voor hun eigen omgeving. Dat thuisgevoel dat ik iedereen gun blijft wanneer mensen echt mee hebben kunnen doen. Dat is echte rijkdom. Misschien dat ze het ook niet eens worden, vraag hen dan waar wel overeenstemming te vinden is. Je krijgt dan veel meer zicht op waar mensen wel en misschien niet helemaal tevreden over zijn. Je weet dan in ieder geval wat er wel en zeker niet in het uiteindelijke plan moet. Ik vind het fijn om met mensen te praten over wat hen bezighoudt en wat ze in hun eigen omgeving willen. Het kan anders en daar wil me voor inzetten.

JE ZEGT NU EIGENLIJK HETZELFDE ALS WAT JE IN DE WERKT DOET. VERANTWOORDELIJKHEID EN BESLISSINGEN UIT HANDEN GEVEN.

Dat klopt helemaal daarom denk ik dat ik ook een bijdrage kan leveren in onze gemeente. Dit is een plek waar ik me thuis voel en dat gun ik iedereen. En als we het op die manier aanvliegen met elkaar, ook in de toekomst dan neemt de tevredenheid toe.

Ik zit ook echt aan de groene kant. Het doet me pijn om te zien dat we niet altijd de waarde van groen zien en dat er polarisatie is op dit onderwerp. Maar hoe groener het is hoe beter het voor ons ons allemaal is. Je hebt minder ADHD, minder medicijnen nodig voor depressiviteit. En dat is aangetoond. Groen en rood zijn aan elkaar verbonden. Meer aandacht voor een goede leefomgeving voor alle inwoners. Ik wil me graag met Ruimtelijke Ordening bezighouden om natuurrijke dorpen en omgevingen te realiseren.

Ik vind wel dat door nieuwe mensen en nieuwe fractieleiders in de gemeenteraad het afgelopen jaar al veel veranderd is. Oude manieren duiken wel weer op naarmate de verkiezingen dichterbij komen. Ik hoop dat de aandacht voor betrokkenheid van burgers na de verkiezingen weer terugkomt. Ik wil er in ieder geval hard mijn best voor doen.